Turizm Bakanlığı TURSAB seyahat acentesi İşletme Belgesi Olmaksızın

29th Tem 2015

Turizm Bakanlığı TURSAB seyahat acentesi İşletme Belgesi Olmaksızın Uçak Bileti ve Tur-Paket Tur Satışı Yapılması TTK’na Göre Haksız Rekabet Suçu Oluşturduğundan Ceza Davaları Açılmaya Başlandı

Değerli üyelerimiz,

Birliğimizce, işletme belgesi sahibi olmaksızın seyahat acentalığı faaliyeti yapmak suretiyle 1618 sayılı yasaya aykırı hareket eden ilgililer hakkında, re’sen veya ihbarların değerlendirilmesi suretiyle denetimler yapılması ve kabahat işlediği tespit edilen kişilerin idari yaptırımlara tabi tutulması sağlanmaktadır.

Ayrıca gerek fiziki gerekse internet üzerinden yürütülen bu faaliyetler aynı zamanda, Birliğimiz üyesi seyahat acentaları aleyhine Türk Ticaret Kanunu (TTK)’ nun 55.maddesine göre haksız rekabet suçunu oluşturduğundan, aynı Kanunun 62.maddesi uyarınca ilgililerin cezalandırılmaları yönünde Birliğimizce  suç duyurularında bulunulmaktadır.

Bu kapsamda, işletme belgesi olmaksızın gerek internet sitesi gerekse işyerinden UÇAK BİLETİ SATIŞI YAPAN ŞÜPHELİLER hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ncadüzenlenen iddianame ile “6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Muhalefet” suçundan cezalandırılması yönünde KAMU DAVASI AÇILMIŞTIR.

Bu gibi haksız rekabet suçu işleyenlerin hukuka aykırı eylemlerine TTK’ nun 62.maddesi uygulanmak suretiyle ceza hükümleri uygulanacaktır.

Sayın üyelerimiz, bildiğiniz gibi Birliğimizin yapmakta olduğu çalışmalar neticesinde daha önce de internet üzerinden paket tur ve uçak bileti satışı yoluyla işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti gerçekleştiren şüpheliler hakkında Acıpayam Asliye Ceza Mahkemesince de KAMU DAVASI açılmıştır.

Haklarında kamu davası açılan sanıklar ile ilgili ceza davalarında, üye hak ve menfaatleri zarar gördüğünden ayrıca MÜDAHİL olunarak takip edileceği, verilecek kararın da sizlere duyurulacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB ) 

Comments are closed.


RSS
Share